Informace o kurzu KNX pro získání certifikátu KNX partner.

Obsah školení:
 • Praktická část
 • KNX projektování ETS Professional: základy 5h
 • KNX projektování ETS Professional: pokročilí (pouze informativní) -
 • KNX Uvedení do provozu ETS 4h
 • KNX Diagnostika a vyhledávání chyb ETS 3h
 • Teoretická část
 • KNX Systémové argumenty (samostudium) -
 • KNX Přehled systému (samostudium) -
 • KNX Topologie TP, (samostudium) -
 • KNX Telegram TP, (samostudium) -
 • KNX Sběrnicové přístroje TP, (samostudium) -
 • KNX Powerline 110 (pouze informativní), (samostudium) -
 • KNX RF (pouze informativní), (samostudium) -
 • KNX Instalace TP, (samostudium) -
 • Zkouška
 • Praktická část 1h30
 • Teoretická část 1h30
 • Celkem Výuka 12 hodin
 • Zkouška 3 hodiny
Způsob ukončení:
Závěrečná zkouška KNX (praktická a teoretická část).
Obsah závěrečné zkoušky KNX:
 • Systémové argumenty a sběrnicové přístroje KNX.
 • Topologie a Instalace komponent KNX.
 • Komunikace a telegram KNX.
 • Projektování, nahrávání a diagnostika v ETS.
 • Praktická část obsahující projektování, nahrání a diagnostiku zadaného KNX systému.
Podmínky absolvování kurzu
 • Doba trvání kurzu je minimálně 12 hodin,
 • Účastník kurzu musí vykázat účast nejméně 75% z celkové doby trvání kurzu,
 • Certifikát KNX partner bude vydán po složení teoretické i praktické zkoušky s minimální úspěšností 60%.
Doklad o absolvování
Certifikát o absolvování Základního kurzu KNX (KNX partner), zakončený zkouškou KNX.

Studijní materiály
Studijní materiály obdrží každý účastník před zahájením kurzu. Tyto materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

Zahájení kurzu
Kurz proběhne pouze při počtu 5 a více (max. 10) přihlášených účastníků na daný termín. Kurz je zahájen první den v 8:00, další dny dle časového harmonogramu.

Vstupní požadavky na účastníka kurzu
 • Základní znalosti sběrnicových řídicích systémů.
 • Znalost práce v MS Windows a MS Office.
 • Zákaznické číslo KNX asociace získané na https://onlineshop.knx.org/login, ještě před samotnou registraci na VŠB – TU Ostrava. Toto číslo je povinné při registraci.
 • Nutná alespoň základní znalost AJ.
Přihlášení na Kurz KNX Basic
Na kurz pro certifikaci KNX partner se lze předběžně přihlásit e-mailem na adresu: jan.vanus@vsb.cz. Nejpozději do 5 pracovních dnů obdržíte e-mailem:
 • formulář závazné přihlášky na kurz,
 • údaje pro zaplacení registračního poplatku a
 • formulář dodatkových služeb (rezervace ubytování).
Podmínky
 • 1. Součástí přihlašovacího procesu je registrace na zabezpečených stránkách https://onlineshop.knx.org, kde je nutné vytvořit si osobní účet. Po založení tohoto účtu získáte zákaznické číslo, které nám musíte sdělit před konáním kurzu – vyplnit do závazné přihlášky na kurz. Před založením osobního účtu KNX doporučujeme prostudovat přiložený dokument – Postup registrace na www.knx.org.
 • 2. Cena a registrační poplatek musí být zaplacen do 15 kalendářních dnů od data předběžné přihlášky (nejdéle však 7 dnů před konáním vybraného kurzu), jinak je předběžná přihláška zrušena a místo je rezervováno dalším zájemcům!
 • 3. Po zaplacení poplatku Vám bude zaslán daňový doklad o úhradě ceny a registračního poplatku (pro správnost tohoto dokladu je nutné správně vyplnit IČO v předběžné přihlášce a do poznámky uvést číslo bankovního účtu).
 • 4. Vyplněný a podepsaný formulář závazné přihlášky, kopii dokladu o zaplacení registračního poplatku, kopii platného Osvědčení dle vyhl. č. 50/1978 Sb., příp. formulář dodatkových služeb je nutno zaslat nejdéle 7 dnů před konáním kurzu na email jan.vanus@vsb.cz nebo poštou na adresu v kontaktech.