Informace o kurzu KNX pro získání certifikátu KNX partner.

Obsah školení:
 • Praktická část
 • KNX projektování ETS Professional: základy 6h
 • KNX projektování ETS Professional: pokročilí (pouze informativní) -
 • KNX Uvedení do provozu ETS 6h
 • KNX Diagnostika a vyhledávání chyb ETS 3h
 • Teoretická část
 • KNX Systémové argumenty 0,45h
 • KNX Přehled systému 2h15
 • KNX Topologie TP, 2h15
 • KNX Telegram TP, 2h15
 • KNX Sběrnicové přístroje TP, 2h15
 • KNX Powerline 110 (pouze informativní) -
 • KNX RF (pouze informativní) -
 • KNX Instalace TP 2h15
 • Zkouška
 • Praktická část 1h30
 • Teoretická část 1h30
 • Celkem 30hodin
Způsob ukončení:
Závěrečná zkouška KNX (praktická a teoretická část).
Obsah závěrečné zkoušky KNX:
 • Systémové argumenty a sběrnicové přístroje KNX.
 • Topologie a Instalace komponent KNX.
 • Komunikace a telegram KNX.
 • Projektování, nahrávání a diagnostika v ETS.
 • Praktická část obsahující projektování, nahrání a diagnostiku zadaného KNX systému.
Podmínky absolvování kurzu
 • Doba trvání kurzu je minimálně 30 hodin,
 • Účastník kurzu musí vykázat účast nejméně 75% z celkové doby trvání kurzu,
 • Podíl praktických cvičeních musí být nejméně 50% po celou dobu trvání kurzu,
 • Certifikát KNX partner bude vydán po složení teoretické i praktické zkoušky s minimální úspěšností 50%.
Doklad o absolvování
Certifikát o absolvování Základního kurzu KNX (KNX partner), zakončený zkouškou KNX.

Studijní materiály
Studijní materiály obdrží každý účastník při zahájení kurzu. Tyto materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

Zahájení kurzu
Kurz proběhne pouze při počtu 5 a více (max. 10) přihlášených účastníků na daný termín. Kurz je zahájen první den v 10:00, další dny dle časového harmonogramu.

Vstupní požadavky na účastníka kurzu
 • Základní znalosti sběrnicových řídicích systémů.
 • Znalost práce v MS Windows a MS Office.
 • Zákaznické číslo KNX asociace získané na https://onlineshop.knx.org/login, ještě před samotnou registraci na VŠB – TU Ostrava. Toto číslo je povinné při registraci.
 • Nutná alespoň základní znalost AJ.
Kurz KNX Basic je určen pro Zejména pro projektanty, elektromontéry, studenty, pedagogy, architekty.

Přihlášení na Kurz KNX Basic
Na kurz pro certifikaci KNX partner se lze předběžně přihlásit e-mailem na adresu: knx-training@vsb.cz nebo jan.vanus@vsb.cz. Nejpozději do 5 pracovních dnů obdržíte e-mailem:
 • formulář závazné přihlášky na kurz,
 • údaje pro zaplacení registračního poplatku a
 • formulář dodatkových služeb (rezervace ubytování).
Podmínky
 • 1. Součástí přihlašovacího procesu je registrace na zabezpečených stránkách https://onlineshop.knx.org, kde je nutné vytvořit si osobní účet. Po založení tohoto účtu získáte zákaznické číslo, které nám musíte sdělit před konáním kurzu – vyplnit do závazné přihlášky na kurz. Před založením osobního účtu KNX doporučujeme prostudovat přiložený dokument – Postup registrace na www.knx.org.
 • 2. Cena a registrační poplatek musí být zaplacen do 15 kalendářních dnů od data předběžné přihlášky (nejdéle však 7 dnů před konáním vybraného kurzu), jinak je předběžná přihláška zrušena a místo je rezervováno dalším zájemcům!
 • 3. Po zaplacení poplatku Vám bude zaslán daňový doklad o úhradě ceny a registračního poplatku (pro správnost tohoto dokladu je nutné správně vyplnit IČO v předběžné přihlášce a do poznámky uvést číslo bankovního účtu).
 • 4. Vyplněný a podepsaný formulář závazné přihlášky, kopii dokladu o zaplacení registračního poplatku, kopii platného Osvědčení dle vyhl. č. 50/1978 Sb., příp. formulář dodatkových služeb je nutno zaslat nejdéle 7 dnů před konáním kurzu poštou na adresu v kontaktech