Kontaktní osoba

Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Email:
jan.vanus@vsb.cz
knx-training@vsb.cz

Telefonní spojení

+420 59 732 5856

Poštovní adresa

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Fakulta elektrotechniky a informatiky
VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
Česká republika