Registrační formulář

Po registraci do kurzu je možné se odhlásit z kurzu jen osobně na kontaktním telefonu +420 59 732 5856.
Do 1 běhu kurzu bude přijato prvních 12 zájemců. Další se mohou přihlásit, ale budou vedeni jen jako náhradníci a v případě potřeby mohou nahradit někoho z prvních dvanácti zájemců. O pořadí rozhoduje čas přihlášení, resp. registrace (pořadí přidělené systémem).
Registrace účastníka kurzu Titul před jménem: * Jméno: * Příjmení: Titul za jménem: * Obdržené zákaznické číslo KNX asociace: * Název vysílající instituce: * Telefon: Mobil: * E-mail: Korespondenční adresa * Instituce: * Ulice: * Město: * PSČ: * Stát: * Fakturační adresa: Na tuto adresu bude vystavena a odeslána faktura pro uhrazení kurzovného.
Údaje pro fakturaci
* IČO: * DIČ/VAT (případně "neplátce"): * Instituce: * Ulice: * Město: * PSČ: * Stát: * Termín konání kurzu: * Takto označené položky jsou povinné.