Termíny kurzů

Nejbližší termín kurzu KNX, 12. - 16. 12. 2016.
Zahájení je první den vždy v 10:00, učebna EB312, nová budova FEI, VŠB TU Ostrava.