KNX BASIC Course

Informace o kurzu KNX na VŠB TU Ostrava, Fakultě elektrotechniky a informatiky, Katedře Kybernetiky a Biomedicínského inženýrství

https://tourmkr.com/F1wy0EiyJM/32179513p&150.04h&67.56t

Rozhovor v TV Polar Automatizace budov pomocí KNX:

https://polar.cz/hoste/900/jan-vanus

Obsah školení kurzu KNX BASIC:

Praktická část

 • KNX projektování ETS Professional: základy 5h
 • KNX projektování ETS Professional: pokročilí (pouze informativní) -
 • KNX Uvedení do provozu ETS 4h
 • KNX Diagnostika a vyhledávání chyb ETS 3h

Teoretická část

 • KNX Systémové argumenty (samostudium) -
 • KNX Přehled systému (samostudium) -
 • KNX Topologie TP, (samostudium) -
 • KNX Telegram TP, (samostudium) -
 • KNX Sběrnicové přístroje TP, (samostudium) -
 • KNX Powerline 110 (pouze informativní), (samostudium) -
 • KNX RF (samostudium) -
 • KNX Instalace TP, (samostudium) -

Zkouška

 • Praktická část 1h30
 • Teoretická část 1h30

Celkem Výuka: 12 hodin

Zkouška: 3 hodiny

Způsob ukončení:

Závěrečná zkouška KNX (praktická a teoretická část).

Obsah závěrečné zkoušky KNX:

 • Systémové argumenty a sběrnicové přístroje KNX.
 • Topologie a Instalace komponent KNX.
 • RF KNX.
 • Projektování, nahrávání a diagnostika v ETS.
 • Praktická část obsahující projektování, nahrání a diagnostiku zadaného KNX systému.

Podmínky absolvování kurzu

 • Doba trvání kurzu je minimálně 12 hodin,
 • Účastník kurzu musí vykázat účast nejméně 75% z celkové doby trvání kurzu,
 • Certifikát KNX partner bude vydán po složení teoretické i praktické zkoušky s minimální úspěšností 60%.

Doklad o absolvování

Certifikát o absolvování Základního kurzu KNX (KNX partner), zakončený zkouškou KNX.

Studijní materiály

Studijní materiály obdrží každý účastník před zahájením kurzu v elektronickém formátu po zaplacení ceny kurzu. Tyto materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

Zahájení kurzu

Kurz proběhne pouze při počtu 5 a více (max. 10) přihlášených účastníků na daný termín. Kurz je zahájen první den v 8:00 dle časového harmonogramu.

Vstupní požadavky na účastníka kurzu

 • Základní znalosti sběrnicových řídicích systémů.
 • Znalost práce v MS Windows a MS Office.
 • Zákaznické číslo KNX asociace získané na https://onlineshop.knx.org/login, ještě před samotnou registraci na VŠB – TU Ostrava. Toto číslo je povinné při registraci.

 • Nutná alespoň základní znalost AJ.