Kontaktní údaje

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba
Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.

Email: jan.vanus@vsb.cz
Telefonní spojení: +420 59 732 5856

Poštovní adresa:
Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Fakulta elektrotechniky a informatiky
VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
Česká republika