Kurz KNX ADVANCED

Obsah kurzu KNX ADVANCED:

Teoretická část

 • Bezpečné plánování (informativní)
 • Vlajky 2h
 • Interworking 2h
 • KNX telegram 2h
 • Aplikace ETS (informativní)
 • KNX a multimédia (informativní)
 • KNX a Smart Metering / Smart Grid (informativní)

Praktická část

 • KNX Secure 2h
 • HVAC ovládání s KNX 4h
 • Spojky 4h
 • IP komunikace 2h
 • Ovládání osvětlení 3h
 • Bezpečnostní technologie 1h
 • Logické operace 2h
 • Vizualizační systémy 4h

Zkouška

 • Praktická část 2h
 • Teoretická část (Anglicky) 2h

Celkem 30hodin

Způsob ukončení:

Závěrečná zkouška KNX (praktická část) + teoretická část (Anglicky).

Podmínky absolvování kurzu

 • Doba trvání kurzu je minimálně 30 hodin,
 • Účastník kurzu musí vykázat účast nejméně 75% z celkové doby trvání kurzu,
 • Podíl praktických cvičeních musí být nejméně 50% po celou dobu trvání kurzu,

Doklad o absolvování

Certifikát o absolvování KNX ADVANCED kurzu, zakončený praktickou zkouškou KNX.

Studijní materiály

Studijní materiály obdrží každý účastník při zahájení kurzu. Tyto materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

Zahájení kurzu

Kurz proběhne pouze při počtu 3 a více (max. 6) přihlášených účastníků na daný termín. Kurz je zahájen první den v 9:00, další dny dle časového harmonogramu.

Vstupní požadavky na účastníka kurzu * Základní znalosti sběrnicových řídicích systémů. * Znalost práce v MS Windows a MS Office. * Zákaznické číslo KNX asociace získané na https://onlineshop.knx.org/login, ještě před samotnou registraci na VŠB – TU Ostrava. Toto číslo je povinné při registraci. * Nutná alespoň základní znalost AJ.

Kontaktní osoba
Doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.

Email: jan.vanus@vsb.cz
Telefonní spojení: +420 59 732 5856

Poštovní adresa:
Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Fakulta elektrotechniky a informatiky
VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
Česká republika

www: http://knx-training.vsb.cz facebook: https://www.facebook.com/knxtrainingcentre.vsbtuo Certifikované školicí centrum KNX ( https://tourmkr.com/F1wy0EiyJM/32179513p&150.04h&67.56t )

je uvedeno v seznamu certifikovaných školicích center (https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/community/trainin...). Certifikace školicího centra KNX byla získána podle mezinárodních norem asociace KNX.