Kontaktní údaje

Kontaktní údaje

Kontaktní osoba
Doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.

Email: jan.vanus@vsb.cz
Telefonní spojení: +420 59 732 5856

Poštovní adresa:
Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Fakulta elektrotechniky a informatiky
VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
Česká republika

www: http://knx-training.vsb.cz facebook: https://www.facebook.com/knxtrainingcentre.vsbtuo Certifikované školicí centrum KNX ( https://tourmkr.com/F1wy0EiyJM/32179513p&150.04h&67.56t )

je uvedeno v seznamu certifikovaných školicích center (https://www.knx.org/knx-en/for-professionals/community/trainin...). Certifikace školicího centra KNX byla získána podle mezinárodních norem asociace KNX.