Podmínky

Podmínky přihlášení na kurz KNX Basic Přihlášení Na kurz pro certifikaci KNX partner se lze předběžně přihlásit e-mailem na adresu: jan.vanus@vsb.cz.

Nejpozději do 5 pracovních dnů obdržíte e-mailem informace o platebních podmínkách.

Podmínky

  • Součástí přihlašovacího procesu je registrace na zabezpečených stránkách https://onlineshop.knx.org, kde je nutné vytvořit si osobní účet.
  • Po založení tohoto účtu získáte zákaznické číslo, které je nutné sdělit před konáním kursu – vyplnit do závazné přihlášky na kurz.
  • Před založením osobního účtu KNX doporučujeme prostudovat dokument – Postup registrace na www.knx.org.

    • Cena a registrační poplatek musí být zaplacen do 15 kalendářních dnů od data předběžné přihlášky (nejdéle však 7 dnů před konáním vybraného kurzu), jinak je předběžná přihláška zrušena a místo je rezervováno dalším zájemcům!
  • Po zaplacení poplatku Vám bude zasláno potvrzení o úhradě ceny za kurz (pro správnost tohoto dokladu je nutné správně vyplnit IČO v předběžné přihlášce a do poznámky uvést číslo bankovního účtu).

  • Vyplněný a podepsaný formulář závazné přihlášky, kopii dokladu o zaplacení poplatku za kurz, kopii platného Osvědčení dle vyhl. č. 50/1978 Sb. je nutno zaslat nejdéle 7 dnů před konáním kurzu poštou na adresu:

Postup registrace na www.knx.org