Registrace

Na kurz KNX Basic pro získání certifikátu KNX partner a na kurz KNX ADVANCED se lze předběžně přihlásit zasláním přihlášky na vybraný kurz na e-mail: jan.vanus@vsb.cz

• formulář závazné přihlášky na kurz KNX BASIC:

• formulář závazné přihlášky na kurz KNX ADVANCED:

Nejpozději do 5 pracovních dnů obdržíte údaje pro zaplacení registračního poplatku.

Podmínky

  1. Součástí přihlašovacího procesu je registrace na zabezpečených stránkách https://onlineshop.knx.org, kde je nutné vytvořit si osobní účet. Po založení tohoto účtu získáte zákaznické číslo, které nám musíte sdělit před konáním kurzu – vyplnit do závazné přihlášky na kurz. Před založením osobního účtu KNX doporučujeme prostudovat přiložený dokument:
  1. Cena a registrační poplatek musí být zaplacen do 15 kalendářních dnů od data předběžné přihlášky (nejdéle však 7 dnů před konáním vybraného kurzu), jinak je předběžná přihláška zrušena a místo je rezervováno dalším zájemcům!

  2. Po zaplacení poplatku Vám bude zaslán daňový doklad o úhradě ceny a registračního poplatku (pro správnost tohoto dokladu je nutné správně vyplnit IČO v předběžné přihlášce a do poznámky uvést číslo bankovního účtu).

  3. Vyplněný a podepsaný formulář závazné přihlášky a kopii dokladu o zaplacení registračního poplatku je nutno zaslat nejdéle 7 dnů před konáním kurzu emailem na adresu: jan.vanus@vsb.cz

Kontaktní adresa:

Doc. Ing. Jan Vaňuš Ph.D. VŠB TU Ostrava, FEI, kat 450 17. listopadu 15 Ostrava Poruba 708 33

Tel.: +420 59 732 5856 Email: jan.vanus@vsb.cz