Termíny

Na VŠB – Technické univerzitě Ostrava (FEI, kat. 450) probíhají certifikační kurzy KNX partner v certifikovaném školicím středisku KNX.

Nejbližší termín Základního kurzu pro získání certifikátu KNX partner (dvoudenní - 12 hodinový):

26.8.-27.8.2020.

Nejbližší termíny Základního kurzu pro získání certifikátu KNX partner (týdenní):

07.09.-11.09.2020.